Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Recent Submissions

 • Τσίτσος, Στυλιανός Π. (1000)
  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές του τμήματος με τα βασικά χαρακτηριστικά των ασυρματικών ραδιοζεύξεων, τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τα δορυφορικά συστήματα, έτσι ώστε μετά την ...
 • Τσίτσος, Στυλιανός Π. (1000)
  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές του τμήματος με τα βασικά χαρακτηριστικά των ασυρματικών ραδιοζεύξεων, τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τα δορυφορικά συστήματα, έτσι ώστε μετά την ...
 • Τσίτσος, Στυλιανός Π. (1000)
  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές του τμήματος με τα βασικά χαρακτηριστικά των ασυρματικών ραδιοζεύξεων, τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τα δορυφορικά συστήματα, έτσι ώστε μετά την ...
 • Πολίτης, Αναστάσιος; Ρέκανος, Ιωάννης Θ.; Shannon, C. E. (1000)
  Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στο σπουδαστή βασικές γνώσεις της θεωρίας πληροφοριών και κωδίκων. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται απαραίτητες για τη μελέτη και ανάλυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και για την ...
 • Πολίτης, Αναστάσιος (1000)
  Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στο σπουδαστή βασικές γνώσεις της θεωρίας πληροφοριών και κωδίκων. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται απαραίτητες για τη μελέτη και ανάλυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και για την ...
 • Πολίτης, Αναστάσιος; Αναστασίου, Χρήστος (2012-05)
  Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στον σπουδαστή βασικές γνώσεις θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται απαραίτητες για τη δημιουργία μίας βασικής υποδομής στα μαθηματικά, η οποία θα βοηθήσει ...
 • Βολογιαννίδης, Σταύρος (2014-11-19)
  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη θεωρία συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ειδικότερα των Γραμμικών Συστημάτων. Καλύπτονται τα θέματα της παράστασης συστημάτων στο πεδίο του χρόνου μέσω μεταβλητών και εξισώσεων ...
 • Βολογιαννίδης, Σταύρος (2014-11-19)
  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις αρχές ανάλυσης και σχεδίασης Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου, που χρησιμοποιούνται σε προβλήματα Ελέγχου όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι κλασσικές αρχές ανάλυσης και ...
 • Καζαρλής, Σπυρίδων (2012-03-02)
  Το μάθημα αναφέρεται στην εσωτερική δομή, την αρχιτεκτονική, τη οργάνωση, και κατασκευή των σύγχρονων υπολογιστών και των μικροεπεξεργαστών τους. Ειδικότερα, αφορά τις αρχές σχεδίασης και λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων ...
 • Καζαρλής, Σπυρίδων (2010-07)
  Το μάθημα αναφέρεται στην εσωτερική δομή, την αρχιτεκτονική, τη οργάνωση, και κατασκευή των σύγχρονων υπολογιστών και των μικροεπεξεργαστών τους. Ειδικότερα, αφορά τις αρχές σχεδίασης και λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων ...
 • Καζαρλής, Σπυρίδων (2005-12-15)
  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στη θεωρία και την πρακτική της Εξελικτικής Υπολογιστικής, η οποία αποτελεί ένα νέο αλλά εξελισσόμενο τομέα της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, που περικλείει ένα σύνολο από ...
 • Καζαρλής, Σπυρίδων (2014)
  Στόχος του μαθήματος είναι εκπαίδευση σπουδαστών για σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού Η/Υ με την τεχνολογία του οπτικού προγραμματισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζεται η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού με συμβάντα, ...
 • Καζαρλής, Σπυρίδων (2012)
  Στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στις αρχές λειτουργίας, τα εγγενή προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισής τους στα σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα. Αποσκοπεί στην εμπέδωση των βασικών αλγορίθμων που εφαρμόζονται ...
 • Καλόμοιρος, Ιωάννης; Αρπατζάνης, Νικόλαος; Μπαλουκτσής, Αναστάσιος (2014)
  Περιλαμβάνονται εννέα εργαστηριακές ασκήσεις εισαγωγικές στα Ψηφιακά Κυκλώματα. Οι ασκήσεις υλοποιούνται σε ράστερ, με τη βοήθεια κυκλωμάτων της τυπικής λογικής. Βασικές ενότητες: Πύλες, απλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων, ...
 • Καλόμοιρος, Ιωάννης (2008)
  Περιλαμβάνονται δεκατρία αρχεία διαφανειών, για την υποστήριξη της θεωρητικής διδασκαλίας του μαθήματος "Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα", που διδάσκονται οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο ΣΤ΄ εξάμηνο των σπουδών.
 • Καλόμοιρος, Ιωάννης (2008)
  Διαφάνειες για την υποστήριξη της Θεωρητικής διδασκαλίας του μαθήματος Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων. Περιλαμβάνονται στοιχεία ψηφιακών συστημάτων μετρήσεων, αισθητήρες, μετατροπείς ADC και DAC, κυκλώματα ...
 • Καλόμοιρος, Ιωάννης (2006)
  Στο βοήθημα αυτό είναι μια διδακτική εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα μετρήσεων. Περιγράφονται τα μέρη ενός ψηφιακού συστήματος μετρήσεων, οι βασικοί αισθητήρες μετρήσεων, τα κυκλώματα ρύθμισης του σήματος και οι ενισχυτές ...
 • Καλόμοιρος, Ιωάννης (2010)
  Περιλαμβάνονται ασκήσεις σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων με κυκλώματα τυπικής λογικής και με γλώσσα VHDL. Χρησιμοποιείται το λογισμικό προσομοίωσης Multisim και το λογισμικό ψηφιακής σχεδίασης και σύνθεσης Quartus II. ...
 • Καλόμοιρος, Ιωάννης; Χαστάς, Νικόλαος; Μάντζου, Θωμάς (2010)
  Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει δώδεκα βασικές εργαστηριακές ασκήσεις για το μάθημα «Αναλογικά Ηλεκτρονικά», που διδάσκονται οι σπουδαστές του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών στο τέταρτο εξάμηνο των ...
 • Καλόμοιρος, Ιωάννης (2012)
  Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδίασης κυκλωμάτων με τη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, η δομή του κώδικα σε VHDL, τα αντικείμενα και οι τύποι δεδομένων που υποστηρίζονται, ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds