Μαθήματα υποδομής

Μαθήματα υποδομής

 

Recent Submissions

  • Κεχρής, Ευάγγελος (1000)
    Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που σχετίζονται με τη μοντελοποίηση και την υλοποίηση των βάσεων δεδομένων. Στόχος του είναι να εισάγει τις βασικέ έννοιες της τεχνολογίας ...
  • Καρανάσιος, Νικόλαος (1000)
    Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις ανάλογες δεξιότητες, προκειμένου αυτοί να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν έναν μεθοδικό και τυποποιημένο τρόπο εκπόνησης, συγγραφής και παρουσίασης ...

View more